Menu

Gebruiksvoorwaarden

 • Takshitaplein.nl is een platform waar iedereen zijn Marokkaanse feestkleding en bruiloftdiensten kan aanbieden voor verkoop of verhuur. En tegelijkertijd een platform waar iedereen kan snuffelen tussen alle aanbiedingen en de adverteerders rechtstreeks kan benaderen via email of telefoon.
 • Bij eventuele transacties tussen kopers en verkopers is Takshitaplein echter niet betrokken en draagt geen verantwoordelijkheid voor het verloop daarvan in welke vorm dan ook.
 • Takshitaplein.nl heeft geen enkele controle op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen.
 • De diensten van Takshitaplein.nl zijn slechts toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen.
 • Takshitaplein.nl probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen en vertegenwoordigt geen enkele partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen de adverteerder en de koper via deze site.
 • Indien er geschillen ontstaan, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Takshitaplein.nl van elke verantwoordelijkheid die ontstaan is door deze geschillen.
 • Takshitaplein.nl bepaalt zelf haar promotiebeleid en het gebruik van de inhoud van de website en ook uw advertenties om advertenties te promoten op websites van derden.
 • Het is niet toegestaan om advertenties van Takshitaplein.nl op uw site weer te geven.
 • Toegestaan zijn RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten, en web blogs.
 • Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website. Het is niet toegestaan om verborgen reclame te maken voor een andere site. Bij het plaatsen van een advertentie moet de inhoud daarvan uitsluitend gaan over het artikel dat u adverteert.
 • Het is niet toegestaan om een geplaatste advertentie te verwijderen en opnieuw weer te plaatsen met de bedoeling hogerop in de lijst te komen. Bij al te vaak vertoning van zulk gedrag behoudt Takshitaplein.nl zich het recht voor om u uit te sluiten van elk gebruik van de site.
 • Het is niet toegestaan anderen te kwetsen of te beledigen op basis van geloof, ras of seksuele aard bij het plaatsen van een oproep in Takshitaplein-forums en prikborden. Bij grove schending van deze regel behoudt Takshitaplein zich het recht om juridische maatregelen nemen.
 • Takshitaplein.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk gebruik van de site indien u in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van Takshitaplein.nl. Takshitaplein.nl behoudt zich in dit geval het recht om nadere (gerechtelijke) maatregelen te nemen.
 • Bij eventuele vragen/opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het Contact formulier.